Nowe badanie: „Dwutlenek węgla i ocieplający się klimat nie stanowią problemów dla naszej planety”

Wprost przeciwnie, ciepło i podwyższony poziom CO2 są dobrodziejstwem dla ludzkości.

Nowy recenzowany artykuł opublikowany w The American Journal of Economics and Sociology (May i Crok, 2024) zaprzecza panującej „mądrości”, która głosi, że cieplejszy klimat i bardziej ekologiczna roślinność są problematyczne.

Autorzy szczegółowo opisują okropności znacznie chłodniejszej Małej Epoki Lodowcowej, która zniszczyła cywilizacje (nieurodzaje, lata bez lata). Połowa populacji Finlandii i 15% obywateli Szkocji wymarła w latach dziewięćdziesiątych XVII wieku, głównie z powodu głodu wywołanego zimnem i zamarzniętych dostaw wody.

„52 z 53 badań dotyczących strat spowodowanych klęskami żywiołowymi spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi nie było w stanie przypisać tych wydarzeń przyczynom ludzkim…”

Dążenie do „uratowania” świata przed ociepleniem i podwyższonym poziomem CO2 jest pozbawione podstaw naukowych i społeczno-gospodarczych.

The American Journal of Economic & Sociology

Loading

NewsEdit

Author: NewsEdit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *